• 28 września 2023

Stojąc przed wyborem opon do naszego samochodu mamy do dyspozycji setki, a nawet tysiące modeli ogumienia. To właśnie dlatego producenci stosują ujednolicone symbole, pozwalające odnaleźć nam oponę, która idealnie będzie dopasowana do naszych potrzeb. Warto więc  nauczyć się odczytywać oznaczenie opon. Obok najważniejsze informacji, czyli rozmiaru, powinniśmy zwrócić uwagę na indeksy. Jakie indeksy znajdziemy w oznaczeniu opon?

 

Czym jest indeks nośności?

Indeks nośności to jeden z najważniejszych parametrów, po którym powinniśmy dobierać oponę do naszego pojazdu. Wskaźnik ten ma kluczowe znaczenie w perspektywie bezpieczeństwa i zawsze musi iść w parze odpowiednio dobrym indeksem prędkości opony. Indeks nośności opon pozwala nam określić obciążenie, jak ogumienie jest w stanie przenieść, w trakcie poruszania się z maksymalną prędkością dopuszczalną przez indeks prędkości. Teoretycznie wyliczenie minimalnego indeksu nośności dla naszego pojazdu to nic trudnego - wystarczy podzielić masę całkowitą pojazdu przez cztery i mamy minimalny indeks nośności. Warto jednak wziąć sporo zapasu, gdyż w samochodzie podróżują pasażerowie oraz przewozimy sprzęt. Nie wolno montować opon o niższej nośności niż przewiduje to producent samochodu w instrukcji - niesie to za sobą niebezpieczeństwo narażenia zdrowia lub życia naszego i naszych współpasażerów.

 W Polsce najczęściej sprzedawane są opony o nośności od 475 kg do 775 kg, co jak najbardziej wystarcza na samochód osobowe. Jak oznacza się indeks nośności na oponach? Indeks opon możemy odczytać obok rozmiaru opony. Jest on oznakowany za pomocą dwu lub trzycyfrowej liczby - od 60 (250 kg) do 170 (6 000 kg).  Zawsze obok niego podany jest także indeks prędkość, wyrażony literą.

 

 Czym jest indeks prędkości?

Indeks prędkości opony to z kolei nic innego, jak maksymalną dopuszczalna przed producenta opony prędkość, z jaką może poruszać się auto, wyposażone w dane ogumienie. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, indeks ten jest ściśle powiązany z indeksem nośności i zawsze należy brać je pod uwagę, montując opony w samochodzie. Podobnie jak w przypadku indeksu nośności, także tutaj należy szczegółowo przestrzegać zaleceń producenta pojazdu, gdyż ma to ogromny wpływ na bezpieczeństwo jazdy. 
Zwłaszcza w przypadku opon letnich nie wolno stosować ogumienia o niższym indeksie prędkości niż zaleca producent. Nieco inaczej ma się sytuacji przy oponach zimowych - tutaj indeks ten nie może być niższy niż Q, czyli 160 km/h. Warto wziąć jednak pod uwagę fakt, że opony o niższym indeksie prędkości, od tego, jaki zaleca producent, szybciej się zużywają. Jak oznacza się indeks prędkości? Umieszczony jest on za pomocą litery przy indeksie nośności. Przyjmuje się, że im dalsza litera alfabetu, tym wyższy indeks prędkości. Wyjątek stanowi litera H, która, mimo iż znajduje się niemal na początku alfabetu - wyznacza prędkość rzędu 210km/h. W samochodach osobowych przeważnie spotykamy litery od Q do U, czyli od 160 do 200 km/h + wspomniane wyżej H.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top